• en
  • da
  • de

Velkommen!

Vi ses på Aluminium 2022 messen

fra den 27. – 29. september i Düsseldorf. Besøg den danske fællesstand i hal 4 og hør mere om hvorledes vi byder ind med aluminium kompetencer og bidrager til FN’s Verdensmål.

 

Velkommen til vores aluminium verden onestopalu.dk

Med støtte fra Aluminium Danmark og Eksportrådet præsenterer vores udstillere innovative aluminium løsninger. Besøg den danske fællesstand i Hal 4:

4C44 – 6D72

Skamol producerer og markedsfører isoleringssystemer baseret på de tre nøgleråmaterialer calciumsilikat, vermiculit og moler. Systemporteføljen spænder over mursten og blokke, isoleringsplader og brandsikringsplader, hvilket skaber sundheds-, sikkerheds- og energibevarende fordele for kunder og slutbrugere over hele verden.

Skamol har udvalgt følgende FN-mål for bæredygtig udvikling, som vi har mulighed for at bidrage til:

Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur

Mulighed for at gøre produktionsprocessen mere effektiv og øge ressourceeffektiviteten ved at indføre renere og mere miljøvenlige industrielle processer.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Effektiv udnyttelse af naturressourcer og reducere affaldsgenerering gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug.

Mål 15 – Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Genskabe terrestrisk jord.

Alumeco er med et omfattende lager og eget servicecenter gearet til at imødekomme de fleste krav indenfor aluminium – også med dag til dag-levering. Vores stab af specialister og tekniske rådgivere står altid klar til at løse dine særlige opgaver. 

I Alumeco har vi udvalgt følgende FN verdensmål:

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

Vores mål er at bruge 100% vedvarende energi i 2040 ved bl.a. at mindske vores samlede energiforbrug og producere vores egen energi med solceller på vores bygninger og arealer.

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

For at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i hele Alumeco Group arbejder vi på at blive ISO 45001-certificerede på vores fire store produktions- og lagercentre.

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

For at mindske produktionen af ny aluminium arbejder vi både med at mindske vores egen skrotproduktion og at gøre produkter produceret af genbrugt aluminium (RecycAl) mere tilgængelige. Samtidig tilbyder vi GreenAl, der er produceret med vedvarende energi og dermed har et markant lavere CO2-aftryk end traditionelt produceret primæraluminium.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

Vores mål er at reducere vores CO2-udledning (scope 1+2) med 80 % inden 2040. Det gør vi bl.a. ved at reducere vores egen udledning og investere i klimakompenserende projekter. Vi har indtil nu nået en samlet reduktion på 18%.

Big Bio – Danamrks første bæredygtige biografbyggeri med DGNB Guld certificering

Hos Aluflam er vi eksperter inden for brandglasløsninger i glas og aluminium. Vi tilbyder en lang række brandsikre konstruktioner fra brandklasse E 15 til EI 120 såsom facader, vinduer, døre, skydedøre, ovenlys og glastag. Vores designs spænder fra standard-udformning til mere kompliceret specialdesignede løsninger, ofte i sammenarbejde med Arkitekter. Vi udvikler løbende nye produkter og med vores helt ny Extrusion fabrik i Litauen, med top moderne maleranlæg, har vi mulighed for at lave skræddersyede løsninger. Aluflam har i mange år også været leverandør til vands indenfor offshore – Cruise Ferrys, hvor de arbejder sammen med redere og skibsarkitekter. Aluflam har afdelinger flere steder i verden heriblandt:  USA, Polen, Australien, Litauen og Egypten.

Aluflam har især fokus på følgende FN verdensmål:

Mål 12 – ansvarligt forbrug og produktion

I Aluflam har vi valgt at arbejde med aluminium fordi materialet kan genanvendes om og om igen samtidig med, at der i genanvendelsesprocessen kun skal bruges 5% af den energi, der bliver brugt til at producere det primære metal. Derudover er aluminium vedligeholdelsesfrit. Aluminium reagerer med iltet i luften og danner en beskyttende oxidbelægning, der gør den korrosionsbestandig. Dette betyder mindre vedligeholdelse og udskiftninger sammenlignet med metaller som jern eller stål. Mindre vedligeholdelse og behov for udskiftninger er gode nyheder for både miljøet og det samlede budget for ethvert projekt.

Store ambitioner fører til succes. Med rødder tilbage til 1913 A/S HAI Horsens er en virksomhed i hastig vækst.

HAI er i øjeblikket den største overfladebehandlingsvirksomhed af aluminium i Nordeuropa og har specialiseret sig i Europas bredeste udvalg af overfladebehandlinger indenfor aluminiumsbranchen. Vi tilbyder vådlakering, anodisering for både indendørs og udendørs brug, hårdanodisering og passivering, sammen med en bred vifte af forskellige forbehandlinger. Vi indgår I et tillidsfuldt partnerskaber med vores kunder lige fra produktudvikling til planlægning og udførelse af komplekse og effektive produktionsopsætninger.

Nyt for 2022, er tilføjelsen af et helt nyt vådmalingsanlæg, der tilbyder et stort udvalg af specialbelægninger, som kan påføres både manuelt og helt automatisk af robotter. Derudover er der indgået et stærkt partnerskab med A3SURFACES, der gør os i stand til at tilbyde en banebrydende antimikrobiel overfladebehandling.

Hos HAI er vi fokuseret på at arbejde og bidrage til FN’s mål for bæredygtig udvikling

Mål 8 – Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Vi arbejder konsekvent på at sikre et stabilt og sikkert arbejdsmiljø, og vi arbejder hen imod en ISO 45001-certificering. Derudover har vi en stærk synergi i vores virksomhed om, at medarbejderrettigheder altid skal prioriteres og beskyttes.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Vi er forpligtet til at sænke vores produktionspåvirkning og har installeret de nødvendige mål for at sikre engagementet. Fra indkøb og gennem hele produktionen. Udover dette er der stort fokus på at lave bæredygtige forbedringer i retning af energioptimering, affaldshåndtering og brug og indkøb af kemikalier, alt sammen overvåget gennem vores eksternt certifikat ISO 5001 energiledelsessystem.

Gustav Østergaards Maskinfabrik A/S er Danmarks ældste valsevirksomhed. Vi arbejder efter et eget udviklet valsekoncept, Alu Smart Bend, der sikrer stor gentagelses nøjagtighed på alle emner samt også sikrer, at alle vores kunders emner fremstilles med et absolut minimum forbrug af aluminiumressourcer. Vi valser på maskiner med nogle af verdens bedste teknologier inden for CNC-styringer. Vi har nu gennem flere år opgraderet vores maskiner med bedre og samtidig mere energi effektive styringer. Dette optimerer nøjagtighed og virksomhedens samlede energiforbrug.

Endvidere har stor fokus på tiltag, der skal reducere vores CO2 aftryk, f. eks ændring af daglige produktionstider, koordinering af ind- og udgående transport på bestemte dage hver uge samt optimering af vores interne processer. Vores mål er, at kombinere Green Bending med Bending Beyond Limits.  Gustav Østergaards Maskinfabrik A/S er leverandør til hele den europæiske stål- og aluminiumsindustri.

Hos Gustav Østergaards Maskinfabrik A/S arbejder vi med følgende verdensmål:

3: Sundhed og trivsel

Vi fremstiller mange dele til avanceret hospitals- og rehab-udstyr. Dette skaber bedre muligheder for behandling af syge mennesker samt giver disse øget velvære.

9: Industri, innovation og infrastruktur

Gennem innovation bidrager vi til effektivisering af bl.a. vindmølleindustrien og gennem intern struktur reducerer vi det samlede energiforbrug til en given opgave. Opgradering af maskinstyringer sparer deruover energiressourcer.

12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vores valsekoncept sikrer kontinuerligt et minimalt forbrug af materialer til at løse opgaven. Vi sorterer alle overskydende ressourcer som stål, aluminium og plast til optimalt genanvendelse. Alle restmaterialer genanvendes.

BODY BIKE® er en dansk produktions virksomhed lokaliseret i Frederikshavn, Nordjylland. BODY BIKE producerer nogle af verdens bedste indendørs motionscykler. BODY BIKE® er et internationalt brand, med cykler der forefindes i fitness faciliteter i mere end 35 lande.

BBCARGO® er en søstervirksomhed der sidste år lancerede en bæredygtig høj kvalitets e-ladcykel. Ladcyklen er 100% bæredygtig Dansk produktion og innovation når det er bedst. Cyklen er produceret med Danske dele, fra Danske underleverandører af bæredygtige materialer, regenereret aluminium, genbrugsplastik og rustfrit stål. BBCARGO® e-ladcyklen er en af de stærkeste på markedet der kan tåle en samlet belastning på 150 kg og kan indeholde op til 336 liter i kassen.

Hos BODY BIKE® & BBCARGO® har vi følgende verdensmål

Verdensmål 11 – gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

11.2. BBCARGO® bidrager til at der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtig transport til en overkommelig pris.

11.2 BBARGO® bidrager til reducering af miljøbelastning pr. indbygger ved at tilbyde et eldrevet transportmiddel.

Verdensmål 12 – sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

12.6 Både BODY BIKE® og BBCARGO® benytter bæredygtig praksis i produktion.

12.7 Både BODY BIKE® og BBCARGO® fremmer bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Disubco er en One Stop virksomhed, der arbejder med produkter i Aluminium, titanium, rustfri og stål. Vores erfaring, knowhow og store udvalg af samarbejdspartnere gør os i stand til at omdanne vores kunders ideer til virkelig. Vi yder fuld supplie chain løsninger med alt fra indkøb af råvare, støbning, ekstrudering, CNC-bearbejdning, overfladebehandling, montering, gravering, kvalitetssikring samt pakning og logistik services.

I Disubco sætter vi en ære i at hjælpe vores kunderne i mål med deres produkter og er altid klar med vejledning fra materialevalg til overfladebehandling. 

Verdensmål 8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

Disubco ’s kunder er ofte virksomheder med fokus på innovation og udvikling i fokus. Vi bidrager med flere års erfaring og vores ekspertise i produktion af vores kundernes produkter gør vi får deres ideer ført ud i livet. Når Disubco hjælper med produktionen af kundens produkter, frigiver det deres egne ressource til mere udvikling og salg, hvilket resulterer i mere innovation og vækst.

Verdensmål 9.4 Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Disubco har på det sidste hjulpet flere kunder med at få deres produkter produceret i Europa igen, i stedet for Kina. Sammen med vores moderne samarbejdspartnere har vi kunne sikre at kundernes produkter kan produceres til samme slutpris. Dette er med til at nedbringe transporten for produkterne og sænke CO2 forbruget pr. produkt.

Steel Products A/S er en førende underleverandør inden for avanceret dybtræk, stansning og bukning af stålplade, koldformningsprocesser og bearbejdning i form af CNC-processer, laserskæring, robotsvejsning og overfladebehandling. Vi producerer emner i metal til produktionsvirksomheder og tilbyder leverancer, der indgår direkte i kundernes produktionsflow.

Derudover arbejder Steel Products på at optimere sine egne produktionsprocesser samt forbrug af råvarer og energi for at styrke kundernes konkurrenceevne og grønne profil. Det er en tilgang til produktion, der flugter med FN’s Verdensmål 9 og 12. Som eksempel har Steel Products udviklet og fremstillet en nye bundplade på kun 2 mm, der til trods for dens forgænger på 8 mm, opfylder de samme styrke- og kvalitetskrav. Den nye bundplade har resulteret i store materialebesparelser, som reducerede produktets vægt og pris betydeligt til fordel for kundens konkurrenceevne. Verdensmålene er en del vores DNA og pejlemærker for udviklingen af nye løsninger. Materialebesparelser er centrale i forhold til overholdelse af klimamål, men også en vigtig faktor, når vi udvikler nye produkter sammen med vores kunder, for råvarerne udgør en stor del af emnets pris.

Når Steel Products deltager på Aluminium 2022, er det primært for at få en dialog med kunderne om, hvordan virksomheden kan bidrage til smartere design og produktionsprocesser. Men vi ser også frem til at tale om forsyningssikkerhed under de aktuelle, globale forhold og ikke mindst til endelig igen at stå ansigt til ansigt med kolleger og kunder.

ab Aluminium A/S producerer alt fra helt enkle til komplicerede produkter i aluminium. Med en lang række kompetencer i huset, kan vi bearbejde stort set et hvert tænkeligt produkt i aluminium.

Vi anvender nyeste styrings- og produktionsmetoder og udvikler kontinuerlig maskinparken, herunder med moderne CNC-teknologi, svejseteknologi og robotteknologi. Desuden tilbyder vi rådgivning i opstartsfasen, så du får den optimale løsning efter dine krav og standard. I tillæg til selve produktionen kan du få overfladebehandlet og evt. monteret og emballeret dine produkter. ab Aluminium A/S producerer til en lang række brancher. Lige fra komponenter til fly, robotindustrien, rehab branchen, brugskunst og til vindmøller.

 Hos ab Aluminium har vi følgende verdensmål:

Verdensmål 9:
Vi guider vore kunder mod CO2 reduceret aluminium, hvor der kan spares op til 75 %. Derudover udskiftes der løbende produktions udstyr til mere energivenlige løsninger.

Verdensmål 12:
Hos ab Aluminium søger vi energivenlige fremstillings metoder og via kostoptimeringer på produkter reduceres materialeforbruget.

Vi er eksperter i udsugning af dampe, gasser, støv osv. i industri-virksomheder, auto værksteder, ATEX miljøer og andre områder, hvor de ansatte er udsat for skadelige røg og gasser.

Vi har et bredt udvalg af produkter, både som stationære og mobile løsninger, for at sikre de ansattes sikkerhed, når de f.eks. arbejder med svejsning og slibning i aluminiums- og stålindustrien.

Vi giver vores kunder den bedst mulige service, hvilket inkluderer ærlige produkter, kompetent vejledning, korte svartider, hurtig levering, stor troværdighed og meget mere.

AluConsult drives af en dansk konsulent i anodisering og behandling af aluminium, ved navn Anna Deacon Juhl. Min passion ligger i at hjælpe ambitiøse danske og internationale virksomheder, som arbejder med anodiseret aluminium. Det gør jeg ved at lære virksomheder at reducere fejl og øge produktionshastigheden, kundetilfredsheden og omsætningen. Mit professionelle liv har været centreret omkring aluminium og anodisering. Min erfaring omfatter en ph.d. i anodisering, arbejde som kvalitetschef i en anodiseringsvirksomhed og produktionssupervisor i flyindustrien. Herudover har jeg i de sidste 25 år rådgivet og uddannet mange danske og internationale virksomheder. Anodisering er meget vigtig hvis man arbejder med aluminium. Det kan få aluminiumsprodukter til at holde hele livet. Den viden jeg har opnået, bruger jeg i konkrete konsulentopgaver, workshops omkring brugen af sustainable aluminium og andre innovative metoder,  samt e-learning og webinars omkring hvad der oppe i tiden.

Sidste år besluttede jeg at fokusere på følgende tre verdensmål:

Mål 9. Industri, innovation og infrastruktur – som handler om at vise nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i danske og internationale virksomheder og at lære dem at bruge ressourcerne mere effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt.

Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion – AluConsult hjælper med at forbedre og formindske ressourceforbrug for at sikre en bæredygtig fremtid, ved brug af anodiseret aluminium ved at optimere og reducere produktionstid og energiforbrug.

Mål 13. Klima-indsats – Jeg hjælper med at reducere den negative miljøpåvirkning ved at sikre kvalitetsprodukter, som kan bruges og genbruges ved at øge forståelse af anodisering af aluminium, så færre produkter skal kasseres.

AluConsult er en progressiv og indflydelsesrig virksomhed, med et ry, der er stolt optjent gennem mange års dedikation, engagement og involvering i anodiseringsbranchen. AluConsult’s vision er at give danske og internationale virksomheder mulighed for at skabe smukke og holdbare aluminiumsprodukter med bæredygtige produktionsmetoder gennem uddannelse og rådgivning.

Om Onestopalu

Hvis du ønsker at etablere kontakt til nogle af de mest innovative og konkurrencedygtige aluminiumproduktudviklere og leverandører fra Danmark, bør du se mere på denne hjemmeside og finde inspiration til din fremtidige udvikling. Du kan også besøge den danske pavillon på Aluminium 2022 messen 27. – 29. september i Düsseldorf, Tyskland.

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os for yderligere information.

Linkedin

Kontakt Jim Hansen

M-F: 10am – 5pm
S-S: Lukket

Facebook Messenger

Klik Chat i højre side

M-F: 10am – 5pm
S-S: Lukket

Send mail

Kontakt Jim Hansen

M-F: 10am – 5pm
S-S: Lukket

Share This